“Molière Express” – Intenzivni Kursevi

 

intenzivni kursevi francuskog jezika skola moliere

 

Intenzivni i Poluintenzivni Kursevi “Molière Express”

Ovi kursevi francuskog jezika namenjeni su svim polaznicima koji moraju u najkraćem roku da usvoje ili prošire svoje znanje francuskog jezika. Svi kursevi pokrivaju nivoe od A1 do B2 skale Zajedničkog evropskog okvira za jezike (CECRL) što omogućava svim polaznicima polaganje međunarodno priznatih ispita (DELF i DALF).

Naš sistem učenja je baziran na komunikativnom pristupu koji podrazumeva podsticanje polaznika na aktivnu komunikaciju na francuskom jeziku od samog početka. U nastavi akcenat je stavljen na razvijanje sve četiri jezičke veštine: govor, pisanje, slušanje i čitanje.

Učenje se odvija u malim grupama od (3 – 8 polaznika) čime je omogućena interakcija i dobra komunikacija predavača sa svakim polaznikom. Grupa se formira prema nivou znanja određenog na osnovu rezultata Ulaznog testa.

Na kraju svakog kursa organizujemo završno testiranje i i na osnovu uspešnog rezultata testa polaznici dobijaju  sertifikat o nivou znanja.

Opšte informacije:

Intenzivni kursevi

Trajanje: Kurs traje 5 nedelja

Broj časova: 2 puta nedeljno po 150 min

Fond: 25 sati

Cena (mesečno): 150 evra

Poluintenzivni kursevi

Trajanje: Kurs traje 16 nedelja

Broj časova: 3 puta nedeljno po 90 min

Fond: 72 sata

Cena (mesečno): 75 evra