Istražite Naše Kurseve

Kursevi francuskog jezika organizujemo u KLASIČNOJ ili VIRTUELNOJ učionici!

Nastava u VIRTUELNOJ učionici održava se ONLINE, u malim mentorskim grupama od 3 do 6 polaznika. Sve što vam je potrebno za pohađanje kursa u virtuelnoj učionici jeste računar (ili bilo koji smart uređaj) i pristup internetu!

KLASIČNA nastava se održava u prostorijama škole, u malim mentorskim grupama od 3 do 8 polaznika. Časovi se održavaju u moderno opremljenim učionicama, uz primenu savremenih nastavnih sredstava, audio i video sadržaja, koji omogućavaju lako usvajanje stranog jezika.

Nudimo Vam kurseve francuskog jezika za decu i odrasle koji pokrivaju nivoe od A1 do B2 skale Zajedničkog evropskog okvira za jezike (CECRL) što omogućava svim polaznicima polaganje međunarodno-priznatih ispita (DELF i DALF).

  • Uspešnost naših polaznika na polaganjima DELF ispita svih nivoa je 98.95%.
  • Naši kursevi omogućavaju Vam da savladate sve 4 jezičke veštine: pismeno i usmeno izražavanje, kao i pismeno i usmeno razumevanje. Savladavajući ove veštine polaznici se osposobljavaju da bolje i efikasnije komuniciraju u profesionalnim i svakodnevnim situacijama, kao i da razviju odgovarajuće strategije i veštine pisanja.
  • Na kraju svake obrađene jedinice polaznici polažu testove kako bismo mogli kontinuirano da pratimo i ocenujemo njihov napredak.
  • Svi polaznici koji imaju već neku osnovu iz francuskog jezika polažu inicijalni test kako bi se precizno odredio njihov nivo znanja.
  • Profesori koji izvode nastavu su visoko stručni predavači.
  • Na kraju svakog kursa organizujemo završno testiranje i na osnovu uspešnog rezultata testa polaznici dobijaju sertifikat o nivou znanja.

Istražite naše kurseve

Centre Moliere - Skola francuskog jezika - Logo
Centar Moliere - Škola francuskog jezika

Prva privatna specijalizovana škola za francuski jezik u Beogradu.

Skola francuskog jezika Moliere Info