Francuski za firme “Molière busines”
Francuski za firme “Molière busines”

Francuski za firme “Molière busines”

Centar Molière sarađuje sa firmama koje imaju potrebu da organizuju kurseve francuskog jezika za svoje zaposlene.

Nastava se održava ili u prostorijama klijenta ili u prostorijama Centra Moliere u unapred utvrđenim terminima. Takođe nudimo Vam mogućnost organizovanja online nastave kao i fleksibilnost dogovora oko termina.

Svi polaznici koji imaju već neku osnovu iz francuskog jezika polažu inicijalni test kako bi se precizno odredio njihov nivo znanja. Profesori koji izvode nastavu su visoko stručni predavači. Na kraju svakog kursa organizujemo završno testiranje i i na osnovu uspešnog rezultata testa polaznici dobijaju sertifikat o nivou znanja.

Metodologija

Nudimo Vam kurseve francuskog jezika koji pokrivaju nivoe od A1 do B2 skale Zajedničkog evropskog okvira za jezike (CECRL) što omogućava svim polaznicima polaganje međunarodno-priznatih ispita (DELF i DALF).

Uspešnost naših polaznika na polaganjima DELF ispita svih nivoa je 98.95%.

Naši kursevi omogućavaju Vam da savladate sve 4 jezičke veštine : pismeno i usmeno izražavanje, kao i pismeno i usmeno razumevanje. Ovladavajući ovim veštinama polaznici se osposobljavaju da bolje i efikasnije komuniciraju u profesionalnim i svakodnevnim situacijama, kao i da razviju odgovarajuće strategije i veštine pisanja.

Na kraju svake obrađene jedinice polaznici polažu testove kako bismo mogli kontinuirano da pratimo i ocenujemo njihov napredak.

Nastavni fond i cene

Ponuda za grupnu nastavu se odnosi na minimalno 3 osobe u grupi.

Skola francuskog jezika u Beogradu - Francuski za firme Cenovnik

Mogućnost popusta za grupnu nastavu

Skola francuskog jezika u Beogradu - Francuski za firme Cenovnik

U slučaju da je broj zainteresovanih polaznika veći od 30 odobravamo dodatne popuste na celokupnu cenu. 

Ponuda za individualnu nastavu

Skola francuskog jezika u Beogradu - Francuski za firme Cenovnik

Broj časova za individualnu nastavu je isti kao i za grupne časove, ali može da varira u odnosu na lični angažman i napredak svakog pojedinačnog učenika.

Dinamika plaćanja

Svi kursevi se mogu plaćati mesečno, tromesečno ili u celosti.

Opšte informacije:

Upisni rok: septembarski ( od 15 do 30 septembra) i januarski (od 15 do 31 januara).
Trajanje: Kurs traje od 5 do 16 meseci u zavisnosti od nivoa kursa
Broj časova: 2 puta nedeljno po 90min
Fond: Fond časova zavisi od nivoa tečaja (za više informacija pogledati tabelu)
Cena (mesečno): 7000 rsd

Ostali kursevi:
Centre Moliere - Skola francuskog jezika - Logo
Centar Moliere - Škola francuskog jezika

Prva privatna specijalizovana škola za francuski jezik u Beogradu.