Naš Tim

Ja sam Irena Štrbac, diplomirani profesor francuskog jezika i književnosti i osnivač Centra Molière, prve privatne specijlizovane škole za učenje francuskog jezika.

Sve je počelo iz želje da zajedno sa svojim timom profesora ljubav i strast koju gajimo prema francuskom jeziku uspemo da prenesemo dalje na naše polaznike i da ih podstaknemo da otkrivaju lepote francuskog jezika, ali i njihove kulture i civilizacije. Jedino kroz ljubav prema tom jeziku i uživanje u zajedničkom druženju za vreme nastave zajedničkim radom možemo da postignemo dobre rezultate, a blagodeti učenja jezika su višestruke.

Istraživanje je pokazalo da učenje i korišćenje stranog jezika znatno doprinosi razvoju mozga. Funkcionalnost mozga se poboljšava s obzirom na to da on mora da prepozna i uskladi značenje kao i da uspostavi komunikaciju u okviru različitih jezičkih sistema. Deca koja uče strane jezike postižu bolje rezultate na standardizovanim testovima od svojih monolingvalnih vršnjaka, posebno u matematici, čitanju i vokabularu. Obavljanje više radnji u isto vreme („multitasking“) i veština rešavanja problema kod multijezičnih ljudi postaju sve bolji paralelno sa razvojem njihove sposobnosti da se prebacuju sa jednog jezika na drugi. Pokazalo se da su multilingvalni ljudi veštiji u selekciji važnih od nevažnih informacija. Takođe, oni bolje uočavaju netačne informacije. Osim toga, tokom učenja stranog jezika deca mogu da bolje savladaju i svoj maternji jezik i nauče kako da se služe i primne razna gramatička i stilska pravila.

Pored razvoja kognitivnih sposobnosti, učenje stranih jezika doprinosi humanosti i širenju kulturne svesti. Jedan od važnih zadataka obrazovanja je da proširi vidike na globalnom nivou kod dece, kako bi razvila empatiju, razumevanje i  poštovanje različitost, da podignu svest o drugim narodima, kulturama i običajima.

Istražite naše kurseve

Centre Moliere - Skola francuskog jezika - Logo
Centar Moliere - Škola francuskog jezika

Prva privatna specijalizovana škola za francuski jezik u Beogradu.