Naša Vizija

Francuski kao odraz učenosti i kosmopolitizma

Više od 220 miliona ljudi na pet kontinenata govori francuski jezik. Pored engleskog jezika, francuski je jedini jezik koji se uči u svim zemljama sveta. Takođe predstavlja i zvaničan jezik Evropske Unije, UN-a i velikog broja međunarodnih organizacija kao što su Unesko, NATO, Međunarodni Olimpjski Komitet…

Francuska, ali i druge frankofone zemlje imaju aktivno učešće u svetskoj ekonomiji: Francuska je peta komercijalna sila, treća zemlja po angažovanju stranih investitora i spada u ekonomskog partnera prvog reda. S toga, pored znanja engleskog, poznavanje francuskog jezika daje Vam veće šanse pri pronalaženju zaposlenja na domaćem ali i međunarodnom tržištu rada.

Francuska je takođe i najposećenija zemlja na svetu, treća zemlja po broju stranih studenata ali i zemlja čija se distribucija knjiga i filmova nalazi odmah nakon onih koji dolaze sa engleskih govornih područja.

Najzad, učenje francuskog jezika predstavlja i ogromno zadovoljstvo budući da on predstavlja jezik ljubavi i duha. Jezik na kome je ponikla čitava jedna kultura i civilizacija koje su iznedrile bogatu književnost, nauku i umetnost, jezik  koji zbog svoje jasnoće, preciznosti i konciznosti pruža velike mogućnosti izražavanja. Jezik čijoj privlačnosti ne može odoleti nijedan prefinjeni duh.

Centre Moliere - Skola francuskog jezika - Logo
Centar Moliere - Škola francuskog jezika

Prva privatna specijalizovana škola za francuski jezik u Beogradu.